ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิเจิ้งถ่ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|
|-
| เจินชุ่นอี้กง (貞順懿恭敬妃)
| หลิว (劉)
|
|-
| อันเหอหรงจิ้ง (安和榮靖麗妃)
| หลิว (劉)
|
|-
| ตฺวันจฺวัง (端莊昭妃)
| อู่ (武)
|
|-
| กงอัน (恭安和妃)
| กง (宮)
|
|-
| เจาจิ้ง (昭靜恭妃)
| หลิว (劉)
|
|
|-
| เจาชุ่น (昭懿賢妃)
| หลี่ (李)
|
|-
| กงจิ้ง (恭靖莊妃)
| จ้าว (趙)
|
|-
| กงสี่ (恭僖成妃)
| จาง (張)
|
|-
| กงฮุ่ย (恭惠和妃)
| เหลียง (梁)
|
8,317

การแก้ไข