ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิเจิ้งถ่ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|
|-
| จฺวังจิ้งอันหรง (莊靜安榮淑妃)
| เกา (高)
|
|-
| กงตฺวันจฺวังฮุ่ย (恭端莊惠德妃)
| เหฺวย์ (韋)
|
|-
| กงเหออันจิ้ง (恭和安靜順妃)
| ฝาน (樊)
|
* ได้เป็นบาทบริจาริกาใน ค.ศ. 1457
|-
| จฺวังสี่ตฺวันซู่ (莊僖端肅安妃)
| หยาง (楊)
|
|-
| เจาซู่จิ้งตฺวัน (昭肅靖端賢妃)
| หวัง (王)
|
8,317

การแก้ไข