ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิเจิ้งถ่ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
! หมายเหตุ
|-
| จิ้งจวงอันมู่ (靖莊安穆宸妃)
| วั่น (萬)
|
|-
| ตฺวันจิ้งอันเหอ (端靖安和惠妃)
| หวัง (王)
|
|-
| (莊靜安榮淑妃)
| เกา (高)
|
|-
| (恭端莊惠德妃)
| เหฺวย์ (韋)
|
|-
| (恭和安靜順妃)
| ฝาน (樊)
|
* เกิดใน ค.ศ. 1414 เสียชีวิตใน ค.ศ. 1470
|-
| (莊僖端肅安妃)
| หยาง (楊)
|
|-
| (昭肅靖端賢妃)
| หวัง (王)
|
|-
| (貞順懿恭敬妃)
| หลิว (劉)
|
|-
| (安和榮靖麗妃)
| หลิว (劉)
|
|-
| (端莊昭妃)
| อู่ (武)
|
|-
| (恭安和妃)
| กง (宮)
|
|-
| (昭靜恭妃)
| หลิว (劉)
|
|-
| (昭順麗妃)
| จาง (張)
|
|-
| (昭懿賢妃)
| หลี่ (李)
|
|-
| (恭靖莊妃)
| จ้าว (趙)
|
|-
| (恭僖成妃)
| จาง (張)
|
|-
| (恭惠和妃)
| เหลียง (梁)
|
|-
| (僖恪充妃)
| ยฺหวี (余)
|
|-
| (惠和麗妃)
| เฉิน (陳)
|
|-
| (榮靖貞妃)
| หวัง (王)
|
|-
8,317

การแก้ไข