ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999"

|2||align=left|{{flagIOC2team|INA|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 8 || 4 || 3 || 15
|-
|3||align=left|{{flagIOC2team|MALMAS|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 5 || 17 || 15 || 37
|-
|4||align=left|{{flagIOC2team|PHI|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 2 || 16 || 29 || 47
ผู้ใช้นิรนาม