ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์"

 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* [[พ.ศ. 2557]] - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทยช้างเผือก]] ชั้น[[ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก]] (ท.ช.)
* [[พ.ศ. 2552]] - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 2nd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย]] (ท.ม.)
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม