ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหมืองแม่เมาะ"

 
<br clear="all">
==อ้างอิง==
==แหล่งข้อมูล==
* [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]. '''ราชโองการฉบับที่ 11/530''' ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470. (ฉบับคัดลอกโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อาคารพิพิธภัณฑ์ถ่านหินศึกษาฯ)
* วราทิพย์ อานันทนสกุล และ กรสกล กิตติอำพน. '''เหมืองแม่เมาะ''' . กลุ่มงานประชาสัมพันธ์เชื้อเพลิง [[การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]] สำนักงานใหญ่