ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท้าวธฤตราษฎร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ท้าวธฤตราษฎร์''' เป็นโอรสในนามของ[[วิจิตรวีรยะ]] และ[[อัมพิกา ]] แต่ที่จริงเป็นบุตรของ[[ฤๅษีวยาส]] กับการนิโยคกับอัมพิกา จึงได้บุตรชายชื่อ ท้าวธฤตราษฎร์ ผู้มีนัยน์ตาบอด พระองค์มีมเหสีชื่อ [[พระนางคานธารี]]และมีบุตร 100 คนและธิดา 1 องค์ เรียกว่า [[เการพ]] และมีบุตรกับนางสนม 1 คนคือ [[ยุยุตสุ]]
 
ท้าวธฤตราษฎร์ เป็นผู้สำเร็จราชการแห่งกรุงหัสตินาปุระ เป็นคนอ่อนไหว ใจโลเล และลำเอียง ไม่อบรมสอนสั่งลูก จึงเป็นเหตุให้ [[ทุรโยธน์]] มีใจชั่วร้าย กระทำเลวร้ายต่อ ปาณฑพ และเป็นเหตุให้เกิดสงครามมหาภารตะขึ้น
24,441

การแก้ไข