ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการพัฒนาชุมชน"

 
=== ราชการส่วนภูมิภาค ===
* สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีพัฒนาการจังหวัด (ผู้อำนวยการระดับสูง-ระดับต้น) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
** สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มีพัฒนาการอำเภอ (วิชาการระดับชำนาญการพิเศษ-ชำนาญการ) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม