ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ประเภท = [[มหาวิทยาลัยรัฐบาล|รัฐบาล]]
| head_label = นายกสภามหาวิทยาลัย
| head = [[ถนอม อินทรกำเนิด]]
| head = [[เกษม จันทร์แก้ว|ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| อธิการบดี = [[จรูญ อัจฉรา ภาณุรัตน์| รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์อินทรจักร]] <br>(รักษาราชการแทน)
| เพลง = ราชภัฏสุรินทร์
| ต้นไม้ =
ผู้ใช้นิรนาม