ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name = โรงเรียนศรีวิชัยโพรงมะเดื่อวิทยาคม<br> <small>Prongmaduawittayakhom School</small>
| native_language =
| native_name =
ผู้ใช้นิรนาม