ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Brandy Frisky/กิเลส"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
== คำอธิบายในพระไตรปิฏก ==
 
ในพระตรปิฏก กิเลสมักจะมีความเกี่ยวข้องกับความตัญหาทั้งหลายซึ่งส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจ ใน[[พระอภิธรรม]]และตำราพุทธศาสนายุคหลัง กิเลสทั้ง 10 ถูกระบุถึงเอาไว้โดยกิเลส 3 ตัวแรกคือ โลภ เกลียด และ หลง ถูกมองว่าเป็นเหตุแ่งทุกข์
 
=== สุตตันตปิฏก : อุปสรรคทางใจ ===
 
ใน[[พระสุตันตปิฏก]]
8,647

การแก้ไข