ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซีเอ็ดยูเคชั่น"

ย้อนการแก้ไขของ 1.47.1.19 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Narutzy
(ย้อนการแก้ไขของ 1.47.1.19 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Narutzy)
| foundation = [[พ.ศ. 2517]]
| location = อาคารอินเตอร์ลิงก์ ชั้น 19 เลขที่ 1858/87-90 ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ 10260
| industry = [[บริษัทสิ่งพิมพ์]] 23 พฤษภาคม 2546
| products = หนังสือ สิ่งพิมพ์
| homepage = [http://www.se-ed.com www.se-ed.com]