ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ชื่อ = สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
| ชื่ออังกฤษ = Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
| ภาพ = [[ไฟล์:Sasin_logo.gif|200px]]
| วันที่ก่อตั้ง = [[5 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2530]]
| ผู้อำนวยการ = Pro. Dipak C. Jain
ผู้ใช้นิรนาม