ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี"

ย้อนการแก้ไขที่ 6544593 สร้างโดย 2A03:2880:11:2FF5:FACE:B00C:0:8000 (พูดคุย)
(แทนที่เนื้อหาด้วย " รักอันไม10ราชาที่จะทำความดีเพื่อประชาชน")
(ย้อนการแก้ไขที่ 6544593 สร้างโดย 2A03:2880:11:2FF5:FACE:B00C:0:8000 (พูดคุย))
{{infobox
 
| name = พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
รักอันไม10ราชาที่จะทำความดีเพื่อประชาชน
| bodystyle = width: auto;
| above = พระมหากษัตริย์แห่ง<br>[[ราชวงศ์จักรี]]
| abovestyle = background:#cbe; color:#000066; border-bottom: 1px solid #aaaaaa
| label1 = [[File:Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg|25px]]
| data1 = [[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช|พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]]
| label2 = [[File:Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg|25px]]
| data2 = [[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
| label3 = [[File:Nangklao portrait.jpg|25px]]
| data3 = [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| label4 = [[File:Rama4 portrait (cropped).jpg|25px]]
| data4 = [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| label5 = [[File:King Chulalongkorn.jpg|25px]]
| data5 = [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| label6 = [[File:King Vajiravudh.jpg|25px]]
| data6 = [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| label7 = [[File:Prajadhipok portrait.jpg|25px]]
| data7 = [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| label8 = [[File:Ananda Mahidol portrait.jpg|25px]]
| data8 = [[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร|พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล]]
| label9 = [[File:Bhumibol Adulyadej portrait.jpg|25px]]
| data9 = [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]
}}
150

การแก้ไข