ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงครามนางงาม"

| [[ปาณิสรา ปริญญารักษ์]] || กฤติกา ตรีวาณิชย์ (กิ๊บ) || ฉายา '''"นางงามสายสืบ"''' <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 85 (รอบ 100 คน) <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 10 (รอบ 30 คน)
|-
| [[ธนาภา ภูมิดิษฐ์]] || พิมสิรินทร์ สีหนันท์ (พิม) || ฉายา '''"นางงามสู้คน"''' <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 71 (รอบ 100 คน) <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 23 (รอบ 30 คน) <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 12 (รอบ 20 คน)
|-
| [[อนิส สุวิทย์]] || เกิดกันยา สุทธศรี (มะเหมี่ยว) || ฉายา '''"นางงามไซด์ไลน์"''' <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 74 (รอบ 100 คน) <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 21 (รอบ 30 คน) <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 11 (รอบ 20 คน)
|-
| [[กุลธิดา พริ้งเกษมชัย]] || อาโป กองสินแก้ว (ลูกน้ำ) || ฉายา '''"นางงามเลสเบี้ยน"''' <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 77 (รอบ 100 คน) <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 24 (รอบ 30 คน) <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 1 (รอบ 20 คน)
|-
| [[กรกช แข็งขัน]] || ลลิตา พุฒรังษี (โบว์) || ฉายา '''"นางงามมีอดีต"''' <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 66 (รอบ 100 คน) <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 11 (รอบ 30 คน)
|-
| [[ปุณณิสา ศิริสังข์]] || ดาริกา พื้นทอง (ฝน) || ฉายา '''"นางงามนักมวย"''' <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 68 (รอบ 100 คน) <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 12 (รอบ 30 คน) <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 2 (รอบ 20 คน)
|-
| [[พิชยา ทิพพาละ]] || นภัสสร พยุหะ (เชอร์รี่) || ฉายา '''"นางงามสก๊อย"''' <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 69 (รอบ 100 คน) <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 14 (รอบ 30 คน) <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 3 (รอบ 20 คน)
|-
| [[ธัญชนก จิตตกุล]] ||rowspan="2"| กรณิภา ดวงมุสิทธิ์ (มิ้งค์) ||rowspan="2"| ฉายา '''"นางงามหูหนวก"''' <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 88 (รอบ 100 คน) <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 8 (รอบ 30 คน)
| [[ปิยดา อินทวงศ์]] || มัทนา รัตนวงศ์ (มิวมิว) || ฉายา '''"นางงามข้ามเพศ"''' <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 79 (รอบ 100 คน) <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 9 (รอบ 30 คน)
|-
| [[อารียา ผลฟูตระกูล]] || พรทิพย์ รื่นศุภผล (เฟิร์น) || ฉายา '''"นางงามยุติธรรม"''' <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 89 (รอบ 100 คน) <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 6 (รอบ 30 คน) <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 4 (รอบ 20 คน)
|-
| align="center" colspan="3"| '''ตัวละครอื่นๆ'''
204

การแก้ไข