ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลศาสตร์ดั้งเดิม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
==== กรอบอ้างอิง ====
{{Main|กรอบอ้างอิงเฉื่อย|การแปลงแบบกาลิเลโอ}}ขณะที่ตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่งของอนุภาคสามารถอธิบายได้ด้วยผู้สังเกตจากสถานะการเคลื่อนที่ใด ๆ กลศาสตร์ดั้งเดิมสันนิษฐานว่าการปรากฏของ
 
=== แรงในกฎข้อที่สองของนิวตัน ===
59

การแก้ไข