ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระปรมาภิไธย (พระมหากษัตริย์ไทย)"

แก้ คำว่า ท่าน เป็น ผู้ประดิษฐ์ตรา
(แก้ คำว่า ท่าน เป็น ผู้ประดิษฐ์ตรา)
|}
 
โดยพระปรมาภิไธยของบางพระองค์จะซ้ำกัน ดังนั้น เพื่อให้ทราบว่าเป็นรัชกาลใด เมื่อประดิษฐ์เป็นตรา ท่าน{{who?}}ผู้ประดิษฐ์ตรา จะเขียนหมายเลขประจำรัชกาลไว้ ระหว่างพระจอนของ[[พระมหาพิชัยมงกุฎ]] หรือถ้าเขียนเป็นข้อความ อาจมีเลขประจำรัชกาลต่อท้าย
 
== พระปรมาภิไธยโดยสังเขปตามแบบพระราชนิยมรัชกาลที่ 6 ==
50

การแก้ไข