ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปีเตอร์ เบลเกอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 9:
หลังจากกลับมาถึงเนเธอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1860 เบลเกอร์ได้ตีพิมพ์ ''Atlas Ichthyologique'' ซึ่งเป็นการแสดงบัญชีที่ครอบคลุมของการศึกษาของตนในประเทศอินโดนีเซียที่มีกว่าภาพกว่า 1,500 ภาพ โดยได้รับการตีพิมพ์ใน 36 เล่มระหว่าง ปี ค.ศ. 1862 จนกระทั่งเสียชีวิตลงในปี ค.ศ. 1878 ระหว่างปี ค.ศ. 1977 และปี ค.ศ. 1983 [[สถาบันสมิธโซเนียน]]ตีพิมพ์ผลงานทั้งหมด 10 เล่ม ส่วนเบลเกอร์ตีพิมพ์มากกว่า 500 เล่ม ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับการอนุกรมวิธานสกุลใหม่ 511 [[genus|สกุล]] และอีก 1,925 [[species|ชนิด]]
 
นอกจากนี้แล้วเบลเกอร์ยังเป็นนักวิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสะเทินน้ำสะเทินบก โดยอนุกรมวิธานอย่างน้อย 14 ชนิดของสัตว์เลื้อยคลาน<ref>Bleeker P. 1860. "''Over de Reptiliën-fauna van Sumatra''". ''Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië'' (''Nat. Tijdschr. Ned. Ind.'') '''21''': 284-298.</ref><ref>The Reptile Database. www.reptile-database.org.</ref> ซึ่งส่วนใหญ่ถูกรวบรวมไว้ใน ''Reptilien van Agam''<ref>Bleeker, P. 1860 [http://biodiversitylibrary.org/page/13420936 Reptilien van Agam]. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, Batavia, 20: 325-329</ref>
 
ในปี ค.ศ. 1855 เบลเกอร์ได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบของ[[ราชบัณฑิตยสถานอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์เนเธอร์แลนด์]] และในปี ค.ศ. 1862 จึงได้เป็นสมาชิกเต็ม<ref>{{cite web|author= |url=http://www.dwc.knaw.nl/biografie/pmknaw/?pagetype=authorDetail&aId=PE00002704 |title=Pieter Bleeker (1819 - 1878) |publisher=Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences |date= |accessdate=19 July 2015}}</ref>
186,149

การแก้ไข