ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปีเตอร์ เบลเกอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[File:Pieter Bleeker.jpg|thumb|ปีเตอร์ บลีกเกอร์เบลเกอร์]]
 
'''ปีเตอร์ บลีกเกอร์เบลเกอร์''' ({{lang-nl|Pieter Bleeker}}; 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1819, [[Zaandam|ซานดามดัม]] – 24 มกราคม ค.ศ. 1878, [[เดอะเฮก]]) นักมีนวิทยาและวิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก[[ชาวดัตช์]] มีชื่อเสียงจากผลงานตีพิมพ์ชื่อ ''Atlas Ichthyologique des Orientales Neerlandaises'' ซึ่งเป็นบันทึกที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างสำรวจพันธุ์ปลาในอินโดนีเซีย ตีพิมพ์ระหว่างปี ค.ศ. 1862 และ 1877
 
บลีกเกอร์เบลเกอร์ทำงานเป็นศัลยแพทย์ทหารให้กับ[[บริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์]] ระหว่างปี ค.ศ. 1842 ถึง 1860 โดยมีที่ตั้งอยู่ที่อินโดนีเซีย ระหว่างนั้นได้ทำงานเกี่ยวกับปลาควบคู่ไปกับงานในกองทัพด้วย โดยได้[[Holotype|ตัวอย่างต้นแบบ]]มาจากชาวประมงท้องถิ่น และยังได้จัดตั้งเครือข่ายของผู้ส่งตัวอย่างมาจากหลายพื้นที่ในเครือจักรภพต่าง ๆ ทั่วเกาะ
 
ระหว่างที่อยู่ในอินโดนีเซีย บลีกเกอร์เบลเกอร์ได้สะสมตัวอย่างได้มากกว่า 12,000 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่[[ไลเดิน]]<ref>{{cite book|author1=Watkins, Michael author2=Beolens, Bo|title=Sharks: An Eponym Dictionary|url=http://books.google.com/books?id=tLvlBgAAQBAJ&pg=PA14 |year=2015 |publisher=Pelagic Publishing Ltd|isbn=978-1-78427-037-7 |pages=14–15}}</ref>
[[File:Pieter-Bleeker-1819-1878.jpg|thumb|ปีเตอร์ บลีกเกอร์เบลเกอร์]]
หลังจากกลับมาถึงเนเธอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1860 บลีกเกอร์เบลเกอร์ได้ตีพิมพ์ ''Atlas Ichthyologique'' ซึ่งเป็นการแสดงบัญชีที่ครอบคลุมของการศึกษาของตนในประเทศอินโดนีเซียที่มีกว่าภาพกว่า 1,500 ภาพ โดยถูกได้รับการตีพิมพ์ใน 36 เล่มระหว่าง ปี ค.ศ. 1862 จนกระทั่งเสียชีวิตลงในปี ค.ศ. 1878 ระหว่างปี ค.ศ. 1977 และปี ค.ศ. 1983 [[สถาบันสมิธโซเนียน]]ตีพิมพ์ผลงานทั้งหมด 10 เล่ม ส่วนบลีกเกอร์เบลเกอร์ตีพิมพ์มากกว่า 500 เล่ม ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับการอนุกรมวิธานสกุลใหม่ 511 [[genus|สกุล]] และอีก 1,925 [[species|ชนิด]]
 
นอกจากนี้แล้วบลีกเกอร์เบลเกอร์ยังเป็นนักวิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสะเทินน้ำสะเทินบก โดยอนุกรมวิธานอย่างน้อย 14 ชนิดของสัตว์เลื้อยคลาน<ref>Bleeker P. 1860. "''Over de Reptiliën-fauna van Sumatra''". ''Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië'' (''Nat. Tijdschr. Ned. Ind.'') '''21''': 284-298.</ref><ref>The Reptile Database. www.reptile-database.org.</ref> ซึ่งส่วนใหญ่ถูกรวบรวมไว้ใน ''Reptilien van Agam''<ref>Bleeker, P. 1860 [http://biodiversitylibrary.org/page/13420936 Reptilien van Agam]. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, Batavia, 20: 325-329</ref>
 
ในปี ค.ศ. 1855 บลีกเกอร์เบลเกอร์ได้เข้าเป็นผู้สื่อข่าวสมาชิกสมทบของ[[ราชสมาคมสถาบันศิลปะราชบัณฑิตยสถานอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์แห่งเนเธอร์แลนด์]] และเข้าเป็นสมาชิกในลำดับที่ปี ค.ศ. 1862 จึงได้เป็นสมาชิกเต็ม<ref>{{cite web|author= |url=http://www.dwc.knaw.nl/biografie/pmknaw/?pagetype=authorDetail&aId=PE00002704 |title=Pieter Bleeker (1819 - 1878) |publisher=Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences |date= |accessdate=19 July 2015}}</ref>
 
==อ้างอิง==
[[category:นักวิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชาวดัตช์]]
==แหล่งข้อมูลอื่น==
{{wikispecies|Pieter Bleeker|ปีเตอร์ เบลเกอร์}}
*Beolens B, Watkins M, Grayson M. 2011. ''The Eponym Dictionary of Reptiles''. Baltimore: Johns Hopkins University Press. xiii + 296 pp. ISBN 978-1-4214-0135-5. ("Bleeker", p.&nbsp;28).
* Bleeker P, van Oijen MJP, Loots GMP, van Limburg FJG. 2009. A precursor of the fish of the Indian Archipelago. Part 1: Siluri. ''[[Zoologische Mededelingen]]'' '''83''': 1–317. [http://www.repository.naturalis.nl/record/314190 PDF]
166,174

การแก้ไข