ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาเฟียที่รัก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[มาวิน ทวีผล]] รับบทเป็น เจี้ยนหาว
* [[สุรางคณา บุตรานนท์]] รับบทเป็น ชมพู่
* [[เฉลิมชัย มหากิจศิริ]] รับบทเป็น
=== นักแสดงรับเชิญ ===
* [[เกรียงไกร อุณหะนันท์]] รับบทเป็น เฉินเจียง
* [[เฉลิมชัย มหากิจศิริ]]
* [[ดิลก ทองวัฒนา]] รับบทเป็น พิพัฒน์
* [[เกรียงไกร อุณหะนันท์]] รับบท เฉินเจียง
* [[ดิลกดวงใจ ทองวัฒนาหทัยกาญจน์]] รับบท พิพัฒน์เป็น
* [[ดวงใจสุพรรษา หทัยกาญจน์เนื่องภิรมย์]] รับบทเป็น
* [[สุพรรษา เนื่องภิรมย์]]
* [[อุทุมพร ศิลาพันธ์]] รับบท มิเชล
* [[ทนงศักดิ์ ศุภการ]] รับบท หลี่เจี๋ย
ผู้ใช้นิรนาม