ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ"

(แจ้งต้องการตรวจลิขสิทธิ์ด้วยสจห.)
== หลักสูตร ==
 
ในปี พ.ศ. 2442544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติรับเข้าเป็นสถาบันสมทบ ภายใต้มาตรฐานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรร่วมกับบัณฑิตสาขาอื่นๆ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] วิทยาเขตบางเขน
 
 
ผู้ใช้นิรนาม