ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปราบ ยุทธพิชัย"

|-
| align = "center"| เพชรตาแมว || align = "center"| || align = "center"| [[ช่อง 5]] || align = "center"| [[บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]] || align = "center"|
|-
| align = "center"| [[สะพานดาว]] || align = "center"| || align = "center"| [[ช่อง 7]] || align = "center"| [[บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]] || align = "center"|
|-
| align = "center"| รักฝันนิรันดร || align = "center"| || align = "center"| [[ช่อง 7]] || align = "center"| บริษัท อัครเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด || align = "center"|
26

การแก้ไข