ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ป"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
** [[โรงเรียนปิยะบุตร์]] [[จังหวัดลพบุรี]]
* ป.บ.ว. - [[โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา]] [[จังหวัดสุรินทร์]]
* ป.ป.ภ. - [[โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์]] [[จังหวัดขอนแก่น]]
* ป.ป.
** [[โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ]] [[จังหวัดราชบุรี]]
 
* ป.ป.
** ป.ป. - [[โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ]] [[จังหวัดราชบุรี]]
** ป.ป.ภ. - [[โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์]] [[จังหวัดขอนแก่น]]
* ป.พ.
** [[โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม]] [[จังหวัดฉะเชิงเทรา]]
138

การแก้ไข