ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าจันทรภาณุ"

For full data
(For full data)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| พระอัครมเหสี =
| พระมเหสี =
| พระราชโอรส/ธิดา = เชื้อสายสกุลเขตพิบูลชัยในปัจจุบัน
}}
 
'''พระเจ้าจันทรภาณุ''' ({{lang-en|King Chandra Banu}}) หรือ พระเจ้าศรีธรรมโศกราชองค์ที่ 2 ของ[[ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช]] ([[นครศรีธรรมราช]]) แห่งอาณาจักรตามพรลิงก์<ref>[http://www.m-culture.go.th/nakhonsithammarat/index.php/2013-06-07-07-41-19/2014-01-07-05-26-19/item/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8 พระเจ้าจันทรภาณุ เมืองนครศรีธรรมราช - ฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม] จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช</ref> เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเผยแผ่พระอานุภาพขจรไปยังแคว้นไกลที่สุด นั่นคือสามารถแผ่ไปถึงเกาะลังกา โดยการยกทัพไปตีถึง 2 ครั้งที่ยกทัพเรือเข้าโจมตีเกาะลังกา (ประเทศศรีลังกา ในปัจจุบัน) พระองค์ทรงยึดครองภาคเหนือของเกาะนี้ได้ (ค.ศ. 1235-1275)
 
==พระราชประวัติ==
ผู้ใช้นิรนาม