ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลอดเลือดแดง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''หลอดเลือดแดง''' (Artery) เป็น[[หลอดเลือด]]ที่มีชั้น[[กล้ามเนื้อ]] ทำหน้าที่ขนส่ง[[เลือด]]ออกจาก[[หัวใจ]] หลอดเลือดแดงทุกเส้นขนส่งเลือดที่มี[[ออกซิเจน]] ยกเว้น[[หลอดเลือดแดงพัลโมนารีสู่ปอด]] (pulmonary artery) และ[[หลอดเลือดแดงอัมบิลิคัล]] (umbilical artery)
 
[[ระบบไหลเวียนโลหิต]]เป็นระบบที่สำคัญมากในการดำรง[[ชีวิต]] หน้าที่โดยทั่วไปของระบบนี้คือการขนส่งออกซิเจนและ[[สารอาหาร]]ไปยังเซลล์ต่างๆ รวมทั้งขนส่ง[[คาร์บอนไดออกไซด์]]และของเสียออกจากเนื้อเยื่อ รักษา [[ค่า pH|pH]] ให้เหมาะกับการดำรงชีวิต รวมถึงการขนส่งสาร โปรตีนอาทิ[[ฮีโมโกลบิน]] และเซลล์ใน[[ระบบภูมิคุ้มกัน]]
29,589

การแก้ไข