ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วอยซ์ทีวี"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 6437493 โดย B20180: ก่อกวนด้วยสจห.
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 6437493 โดย B20180: ก่อกวนด้วยสจห.)
| name = วอยซ์ ทีวี
| en-name = Voice Television
| logofile = VoiceTV.png
| logosize = 120px
| logoalt = ตราสัญลักษณ์ วอยซ์ทีวี
| logo2 =
| launch = {{bulleted list
| [[29 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2552]]<br><small>(ระบบดาวเทียม)</small>
| [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2557]]<br><small>(ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน) <small>
| [[2 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2558]] <br><small> (ระบบดาวเทียมและดิจิทัล) </small>
}}
| closed date =
 
== ประวัติ ==
''บริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด'' จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ [[9 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2546]] ในนาม''บริษัท ฮาวคัม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด'' ด้วยทุนจำนวน 300 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อนำออกอากาศเป็นการทั่วไป เดิมตั้งอยู่เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ([[อาคารชินวัตร]] 1 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น อาคารอินทัช) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คนคือ พานทองแท้ ชินวัตร, พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์, ทรงศักดิ์ เปรมสุข, เฉลิม แผลงศร และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 8 รายคือ บริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชัน จำกัด (ร้อยละ 56.00), พานทองแท้ ชินวัตร (ร้อยละ 36.96), พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ (ร้อยละ 7.04) และบุคคลอื่นๆ รวมอีก 5 หุ้น เปลี่ยนชื่อครั้งแรกเมื่อวันที่ [[1 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2551]] เป็นบริษัท วอยซ์สเตชัน จำกัด, เปลี่ยนครั้งที่สอง เมื่อวันที่ [[19 มิถุนายน]] พ.ศ. 2552 เป็นชื่อปัจจุบัน [[วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ|วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม]]<ref name="howcometovoicetv"/>
 
== รายการ ==
19,438

การแก้ไข