ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมมารดาอ่วม ในรัชกาลที่ 5"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''[[พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์|พระองค์เจ้าชายกิติยากรวรลักษณ์]]''' พระราชโอรสองค์ที่ 12 ใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน 7 ปีจอ ตรงกับวันที่ [[8 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2417]] ใน[[พระบรมมหาราชวัง]] ต่อมาเป็น''"กรมพระจันทบุรีนฤนาถ"'' ทรงเป็นต้น[[ราชสกุลกิติยากร]]
 
เจ้าจอมมารดาอ่วมมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง เจ็บป่วยเรื่อยมาหลังจากประสูติพระราชโอรส และในที่สุดท่านก็ถึงแก่อนิจจกรรมอนิจกรรมเมื่อวันที่ [[26 เมษายน]] [[พ.ศ. 2434]]
 
==อ้างอิง==
191

การแก้ไข