ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไฟล์:นายเสถียร ศรีพุฒตาล.jpeg"

Chairat1123 อัปโหลดรุ่นใหม่ของ ไฟล์:นายเสถียร ศรีพุฒตาล.jpeg
(<ref/>http://www.u-thong.ac.th)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
(Chairat1123 อัปโหลดรุ่นใหม่ของ ไฟล์:นายเสถียร ศรีพุฒตาล.jpeg)
 
447

การแก้ไข