ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดสวนแก้ว"

 
== ประวัติ ==
เดิมชื่อ '''วัดแก้ว''' เป็นวัดร้างมา 80 ปี ภายหลัง[[หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ]] และพระภิกษุอีก 3-4 รูปได้เข้ามาพำนัก แต่พื้นที่ของวัดเต็มไปด้วยเรือกสวน หลวงพ่อไม่สามารถจะบูรณะได้เพราะขาดบุคลากรที่จะช่วยพัฒนาาพัฒนา
 
พ.ศ. 2521 [[พระพยอม]]และเพื่อนพระภิกษุอีก 2 รูป ได้เดินทางมากราบหลวงพ่อเทียน เพื่อขอทำโครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน เมื่อเสร็จแล้วก็จะลากลับสวนโมกข์ เมื่อหลวงพ่อเทียนได้อนุญาตให้พำนักแล้ว ยังได้ช่วยสนับสนุนงานบวชเณรภาคฤดูร้อนด้วยโดยช่วยเป็นพระพี่เลี้ยงให้
ผู้ใช้นิรนาม