ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏ"

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมีทั้งหมด 38 แห่ง ดังนี้<ref>กุมารี วัชชวงษ์ ,[http://news.sanook.com/education/education_39732.php อักษรย่อมหาลัยราชภัฏ ชื่อที่ตั้งไว้แต่ไม่มีคนรู้จัก], หนังสือพิมพ์ข่าวสด, วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549</ref>
 
=== กลุ่มรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพมหานคร) ===
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]] (มรภ.สส.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม]] (มจษ.)
ผู้ใช้นิรนาม