ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มรุต แสนสุข"

| rowspan = "1" align = "center"| 2558 || align = "center"| จับกัง || align = "center"| หรั่ง || align = "center"|
|-
| rowspan = "2" align = "center"| 2559 || align = "center"| [[คู่หู]] || align = "center"| || align = "center"| รอออกอากาศ
|-
| align = "center"| นักบุญทรงกลด || align = "center"| || align = "center"| รอเปิดกล้อง
ผู้ใช้นิรนาม