ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดา"

* [[ตฤน เศรษฐโชค]] รับบทเป็น ชัชวาล
* [[สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์]] รับบทเป็น ดุจดาว
* [[ภัทรวรรธน์สถาพร นาควิลัยวิไลโรจน์]] รับบทเป็น เชิดศักดิ์
* [[พิศมัย วิไลศักดิ์]] รับบทเป็น ยายแจ่ม
* [[ไพโรจน์ สังวริบุตร]] รับบทเป็น ลุงสิงห์
* [[พัณณ์ชยา สิทธิ์เศรษฐกุล]] รับบทเป็น ป้าพิม
 
== รางวัล ==
=== รางวัลที่ได้รับ ===
ผู้ใช้นิรนาม