ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฮอบบิท"

== ประวัติศาสตร์ของฮอบบิท ==
 
ไร้ประวัติศาสตร์
แต่เดิมชาวฮอบบิทอาศัยอยู่ในหุบเขาแถบลุ่ม[[แม่น้ำในมิดเดิลเอิร์ธ#อ|แม่น้ำอันดูอิน]] ระหว่าง[[เมิร์ควู้ด|ป่าใหญ่กรีนวู้ด]]กับ[[ภูเขาในมิดเดิลเอิร์ธ#ม|เทือกเขามิสตี้]] พวกเขามีด้วยกันทั้งหมดสามชนชาติ คือพวก '''ฮาร์ฟุต''', '''สตัวร์''' และ '''ฟอลโลไฮด์''' พวกฮาร์ฟุตเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุด และมีลักษณะโดยทั่วไปเหมือนอย่างฮอบบิทที่บรรยายไว้ในหนังสือของโทลคีน พวกเขาชอบอาศัยอยู่ในโพรงใต้ดิน หรือที่เรียกว่า สไมอัลด์ ตั้งถิ่นฐานอยู่บนไหล่เขาของ[[ภูเขาในมิดเดิลเอิร์ธ#ฮ|ฮิธายเกลียร์]] พวกสตัวร์มีจำนวนรองลงมา ชอบอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ นิยมการแล่นเรือและจับปลา ตั้งถิ่นฐานอยู่แถบ[[ทุ่งแกลดเดน]] ส่วนพวกฟอลโลไฮด์มีจำนวนน้อยที่สุด ว่ากันว่าฮอบบิทกลุ่มนี้มีรูปร่างสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ ชอบอาศัยอยู่บนต้นไม้ และรักการผจญภัย มักเป็นผู้นำอยู่ในชุมชนเสมอ เช่นพวกตระกูลตุ๊ก และตระกูลแบรนดี้บั๊ก ก็มีสายเลือดของพวกฟอลโลไฮด์
 
ในปีที่ 1601 ของ[[ยุคที่สาม]] ฮอบบิทชาวฟอลโลไฮด์สองคน ชื่อว่า มาร์โค และ บลังโค ได้รับพระราชานุญาตจากกษัตริย์แห่ง[[อาร์นอร์]] เดินทางข้าม[[แม่น้ำในมิดเดิลเอิร์ธ#บ|แม่น้ำบารันดูอิน]]ไปตั้งถิ่นฐานอยู่บนอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำ เป็นอาณาจักรของชาวฮอบบิทเอง ชื่อว่า '''[[ไชร์ (มิดเดิลเอิร์ธ)|ไชร์]]''' โดยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอาร์นอร์ ฮอบบิทจำนวนมากได้อพยพตามพวกเขาไป นอกจากนี้ยังมีส่วนหนึ่งที่ลงหลักปักฐานที่เมือง[[บรี]] นับเป็นเมืองสำคัญของพวกฮอบบิทอีกเมืองหนึ่ง
 
ในการสงครามระหว่างอาณาจักรอาร์นอร์กับ[[อังก์มาร์]] ฮอบบิทได้ส่งพลธนูไปช่วยศึกด้วย หลังจากอาณาจักรอาร์นอร์สิ้นสลาย พวกฮอบบิทก็เลือกผู้นำของตนขึ้นมาเอง เรียกว่า 'เธน' เธนคนแรกของไชร์คือ บัคคา ต้นตระกูลโอลด์บั๊ก ภายหลังตระกูลโอลด์บั๊กอพยพข้ามแม่น้ำแบรนดี้ไวน์ (บารันดูอิน) กลับไปทางตะวันออก ตั้งดินแดนของตนขึ้นใหม่ในเขต[[ไชร์ (มิดเดิลเอิร์ธ)#บั๊กแลนด์|บั๊กแลนด์]] และเปลี่ยนชื่อตระกูลเป็น แบรนดี้บั๊ก ผู้นำตระกูลเรียกว่า ประมุขแห่งบั๊กแลนด์ ชาวฮอบบิทแห่งไชร์จึงเลือกตระกูล 'เธน' ขึ้นมาใหม่ ได้แก่ตระกูลตุ๊ก ([[เปเรกริน ตุ๊ก]] ก็เป็นบุตรของเธนแห่งไชร์ ในภายหลังเขาได้ขึ้นเป็นเธนแห่งไชร์ด้วย) เธนมีหน้าที่ด้านการทหาร การป้องกันและปราบปรามความรุนแรง ซึ่งไม่ค่อยมีงานให้ทำมากนักในอาณาจักรไชร์ของฮอบบิทผู้รักสงบ หน้าที่ส่วนใหญ่ในไชร์ตกเป็นของนายกเทศมนตรี ซึ่งจะมีการเลือกตั้งทุกๆ 7 ปี อันได้แก่ การจัดการเฉลิมฉลองพืชผัก การ[[ไปรษณีย์]] (พวกฮอบบิทชอบเขียนจดหมายมาก) และเป็นประธานในงานรื่นเริงต่างๆ เป็นต้น
 
== ฮอบบิทที่มีชื่อเสียง ==
ผู้ใช้นิรนาม