ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อตัวละครในพระอภัยมณี"

ไก่
(ูไก่น้อยหอยสังค์)
(ไก่)
''''''เกาะแก้วพิสดารนานจังเลยเคยกินปลามาดูนกกกไข่กันขันแค่วกแคว่ก''' และ son of dragon'''
 
'''ไก่''' search in google
==== เมืองวาหุโลม ====
 
; [[เจ้าวาหุโลม]]
กษัตริย์ครองเมืองวาหุโลม มีโอรสคือวาโหม
 
; [[นายด่านปากน้ำ]]
เป็นผู้นับถือนางเสาวคนธ์ (ฤๅษีแปลง) มาก และช่วยให้นางเสาวคนธ์ตีด่านชั้นในต่อๆไปจนกระทั่งจับเจ้าวาหุโลมได้ และได้เมืองวาหุโลม
 
; [[ราหู]]
นายด่านชั้นนอก คิดจับนางเสาวคนธ์ แต่ถูกนางเสาวคนธ์จับและได้เป็นพวกพ้อง ตีเมืองวาหุโลม
 
; [[ตรีเมฆ]]
นายด่านชั้นกลาง คิดจับนางเสาวคนธ์ แต่ถูกนางเสาวคนธ์จับและได้เป็นพวกพ้อง ตีเมืองวาหุโลม
 
; [[พระกาล]]
นายด่านชั้นใน คิดจับนางเสาวคนธ์ แต่ถูกนางเสาวคนธ์จับและได้เป็นพวกพ้อง ตีเมืองวาหุโลม
 
; [[วาโหม]]
โอรสเจ้าวาหุโลม ต่อมาเมื่อเสร็จศึกวาหุโลม นางเสาวคนธ์ได้ให้เป็นเจ้าครองวาหุโลมต่อไป และมีความภักดีต่อนางเสาวคนธ์มาก เมื่อมีศึกมังคลาก็ช่วยยกทัพไปปราบปรามด้วย
 
 
==== เมืองอื่นๆ ที่กล่าวถึง ====
ผู้ใช้นิรนาม