ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อตัวละครในพระอภัยมณี"

ูไก่น้อยหอยสังค์
(ูไก่น้อยหอยสังค์)
dovakin
 
==== ''''''เกาะแก้วพิสดารนานจังเลยเคยกินปลามาดูนกกกไข่กันขันแค่วกแคว่ก''' และ son ====of dragon'''
 
; พระฤๅษีแห่งเกาะแก้วพิสดาร
เป็นฤๅษีมีตบะญาณมาก อาศัยบนเกาะแก้วพิสดารคอยช่วยเหลือพวกเรือแตก จึงมีศิษย์บนเกาะหลายชาติหลายภาษาทั้งจีน แขก มลายู ไทย ฝรั่ง, เป็นผู้ช่วยพระอภัยมณีและนางเงือกจากนางผีเสื้อสมุทรและไล่นางผีเสื้อสมุทรไป
 
; [[สินสมุทร]]
เป็นโอรสของ [[พระอภัยมณี (ตัวละคร)|พระอภัยมณี]]กับ[[นางผีเสื้อสมุทร]] เป็นคนที่ผลักหินเปิดปากถ้ำให้พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรโดยความช่วยเหลือของพวก[[นางเงือก|เงือก]] ซึ่งตัวเขาเองก็หนีตามพ่อไปด้วยจนไปถึงเกาะแก้วพิสดาร ต่อมานาง[[สุวรรณมาลี]]ได้รับสินสมุทรเป็นลูกบุญธรรม
 
สินสมุทรมีบทบาทสำคัญในศึกเก้าทัพตีเมืองผลึก และเมื่อไปรบลังกาก็ได้ติดตามพระอภัยมณีไปด้วย จนไปหลงกลเสน่ห์นางยุพาผกาติดพันอยู่ที่เมืองลังกา
 
; [[นางเงือก (พระอภัยมณี)|นางเงือก]]
เป็นชายาของพระอภัยมณี มารดาของสุดสาคร
 
; [[สุดสาคร]]
โอรสของพระอภัยมณีกับนางเงือก เมื่อพระอภัยมณีออกจากเกาะแก้วพิสดารไปได้ราว 6 เดือน สุดสาครก็เกิด ด้วยเลือดเงือกทำให้สามารถดำน้ำได้เก่ง มีพาหนะคือม้านิลมังกร
 
เมื่อเติบโตขึ้น สุดสาครได้ออกติดตามหาพระบิดาจนพบและมีบทบาทสำคัญในศึกเก้าทัพตีเมืองผลึก และได้ติดตามพระอภัยมณีไปตีลังกาจนไปหลงกลเสน่ห์นางสุลาลีวันติดพันอยู่ที่เมืองลังกา เมื่อเสร็จศึกลังกาท้าวสุริโยทัยจะตบแต่งนางเสาวคนธ์ให้ แต่นางเสาวคนธ์หนีไปเมืองวาหุโลม ทำให้สุดสาครต้องตามง้องอน
 
 
==== เมืองวาหุโลม ====
ผู้ใช้นิรนาม