ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภพรัก"

! บทบาท !! นักแสดง
|-
| เหยี่ยว || [[ปริญราณี สุภารัตน์แคมเปน]]
|-
| น้ำริน || [[ราณีปริญ แคมเปนสุภารัตน์]]
|-
| ธารา || [[สินจัย เปล่งพานิช]]
|-
| แก้วตา || [[ธันยรัตน์ ถิ่นคง]]
|}
 
=== นักแสดงรับเชิญ ===
{| class="wikitable"
|-
! บทบาท !! นักแสดง
|-
| แม่ของเหยี่ยว || [[อริศรา วงษ์ชาลี]]
ผู้ใช้นิรนาม