ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล โชกุน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| label18 =
| data18 =
| label19 = {{#if:{{{ถึงแก่อสัญกรรม|}}}|ถึงแก่อสัญกรรม}}
| data19 = {{br separated entries| {{{อสัญกรรม|}}} | {{{สถานที่|}}} }}
| label20 = ฝังศพ
ผู้ใช้นิรนาม