ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล โชกุน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| header1 = {{#if:{{{succession|}}}}}{{{succession}}}
 
|label2 =
| label2 = {{{emperor-type|จักรพรรดิ|}}}
| data2data2 = {{{emperor1ดำรงตำแหน่ง|}}}
| label43 = {{#if:{{{reign-type|ระยะเวลา|}}}|ระยะเวลา}}
| label3 = {{{reign-type|ดำรงตำแหน่ง|}}}
| data3data3 = {{{reign1ระยะเวลา|}}}
| label24 = {{#if:{{{emperor-type|จักรพรรดิ|}}}|[[จักรพรรดิ]]}}
| label4 = {{{reign-type|ระยะเวลา|}}}
|label4 =data4 = {{{reign-timeจักรพรรดิ|}}}
| label5 = {{#if:{{{reg-type|ผู้สำเร็จราชการ|}}}|[[ผู้สำเร็จราชการ]]}}
| data5data5 = {{{regent1ผู้สำเร็จราชการ|}}}
| label6 = {{#if:{{{pre-type|ก่อนหน้า|}}}|ก่อนหน้า}}
| data6data6 = {{{predecessor1ก่อนหน้า|}}}
| label7 = {{#if:{{{suc-type|ถัดไป|}}}|ถัดไป}}
| data7data7 = {{{successor1ถัดไป|}}}
| header8 = {{#if:{{{succession1|}}}}}{{{succession1}}}
 
| label9 =
| label9 = {{{emperor-type2|จักรพรรดิ|}}}
| label9label9 = {{{emperor2ดำรงตำแหน่ง1|}}}
| label10 = {{#if:{{{ระยะเวลา|}}}|ระยะเวลา}}
| label10 = {{{reign-type2|ดำรงตำแหน่ง|}}}
| data10data10 = {{{reign2ระยะเวลา1|}}}
| label11 = {{#if:{reign-type2|ระยะเวลา{{จักรพรรดิ|}}}|[[จักรพรรดิ]]}}
| data11data11 = {{{reign-time2จักรพรรดิ1|}}}
| label12 = {{#if:{{{reg-type2|ผู้สำเร็จราชการ|}}}|[[ผู้สำเร็จราชการ]]}}
| data12 = {{{ผู้สำเร็จราชการ1|}}}
| data12 = {{{regent2|}}}
| label13 = {{#if:{{{pre-type2|ก่อนหน้า|}}}|ก่อนหน้า}}
| data13data13 = {{{predecessor2ก่อนหน้า1|}}}
| label14 = {{#if:{{{suc-type2|ถัดไป|}}}|ถัดไป}}
| data14data14 = {{{successor2ถัดไป2|}}}
| header15 =
 
ผู้ใช้นิรนาม