ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล โชกุน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| label27 = {{#if:{{{เกิด|}}}|เกิด}}
| data27 = {{{เกิด|}}}
| label28 =
| label28 = สถานที่เกิด
| data28 = {{{สถานที่เกิด|}}}
| label29 = {{#if:{{{ถึงแก่อสัญกรรม|}}}|ถึงแก่อสัญกรรม}}
| label30 = ฝังศพ
| data30 = {{{ฝังศพ|}}}
| label31 =
| label31 = สถานที่ถึงแก่อสัญกรรม
| data31 = {{{สถานที่ถึงแก่อสัญกรรม|}}}
| label32 = {{#if:{{{บิดา|}}}|บิดา}}
ผู้ใช้นิรนาม