ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โปรแกรมคอมพิวเตอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{โปร}}
{{จัดรูปแบบ}}
{{รวม|ซอฟต์แวร์}}
 
 
แต่ผู้แปลคำศัพท์ภาษาไทยแปลคำว่า '''Application software''' ว่า '''โปรแกรมประยุกต์''' อันที่จริงควรเรียกทับศัพท์ว่า '''ซอฟต์แวร์ประยุกต์''' จะตรงตามความหมายที่สุด
 
 
== ดูเพิ่ม ==
220

การแก้ไข