ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาลัย หุวะนันทน์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ในปี พ.ศ. 2511 ได้ร่วมก่อตั้ง[[พรรคสหประชาไทย]] และจากนั้นในปี พ.ศ. 2515 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ใน[[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 32|รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร (ครม.32)]] เปนประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติคนแรก
 
สมรสกับ ศาสตราจารย์ คุณหญิง[[อุบล หุวะนันทน์]] ป.ม. ท.จ. ผู้ร่วมก่อตั้ง โรงเรียน [[สาธิตปทุมวัน]] อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติ และนายกสมาคมสตรีหลายแห่ง รวมถึงเป็น กรรมาธิการชาวไทย(คนแรก)ใน คณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีของสหประชาชาติ พ.ศ. 2515 - 2517 (UN Commission on status of women (1973)) มีบุตร-ธิดา 4 คน
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม