ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล โชกุน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| label3 = {{{reign-type|ดำรงตำแหน่ง|}}}
| data3 = {{{reign1|}}}
| label4 = {{{reign-timetype|ระยะเวลา|}}}
|label4 = {{{reign-time1|}}}
| label5 = {{{reg-type|ผู้สำเร็จราชการ|}}}
| label10 = {{{reign-type2|ดำรงตำแหน่ง|}}}
| data10 = {{{reign2|}}}
| label11 = {{{reign-timetype2|ระยะเวลา|}}}
| data11 = {{{reign-time2|}}}
| label12 = {{{reg-type2|ผู้สำเร็จราชการ|}}}
ผู้ใช้นิรนาม