ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล โชกุน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| header6 = {{#if:{{{succession1|}}}}}{{{succession1}}}
 
| label7 = {{{reign-type2|ดำรงตำแหน่ง|}}}
| data7 = {{{reign2|}}}
| label8 = {{{reg-type2|ผู้สำเร็จราชการ|}}}
| data8 = {{{regent2|}}}
| label9 = {{{pre-type2|ก่อนหน้า|}}}
| data9 = {{{predecessor2|}}}
| label10 = {{{suc-type2|ถัดไป|}}}
| data10 = {{{successor2|}}}
 
ผู้ใช้นิรนาม