ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล โชกุน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| header1 = {{#if:{{{succession|}}}}}{{{succession}}}
 
| label2 = {{{reign-type|ดำรงตำแหน่ง1|}}}
| data2 = {{{reignreign1|}}}
| label3 = {{{reg-type|ผู้สำเร็จราชการ1|}}}
| data3 = {{{regentregent1|}}}
| label4 = {{{pre-type|ก่อนหน้า1|}}}
| data4 = {{{predecessorpredecessor1|}}}
| label5 = {{{suc-type|ถัดไป1|}}}
| data5 = {{{successorsuccessor1|}}}
| header6 = {{#if:{{{succession1|}}}}}{{{succession1}}}
 
| label7 = {{{reign-type1|ดำรงตำแหน่ง2|}}}
| data7 = {{{reign1reign2|}}}
| label8 = {{{reg-type1|ผู้สำเร็จราชการ2|}}}
| data8 = {{{regent1regent2|}}}
| label9 = {{{pre-type1|ก่อนหน้า2|}}}
| data9 = {{{predecessor1predecessor2|}}}
| label10 = {{{suc-type1|ถัดไป2|}}}
| data10 = {{{successor1successor2|}}}
 
| label10 =
ผู้ใช้นิรนาม