ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล โชกุน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| captionstyle =
| headerstyle = background-color: #e4dcf6;
| header1 = {{#if:{{{succession1succession|}}}}}{{{succession1succession}}}
 
| label2 = {{{reign-type1|ดำรงตำแหน่ง|}}}
| data2 = {{{reign|}}}
| label3 = {{{reg-type1|ผู้สำเร็จราชการ}}}
| label5 = {{{suc-type1|ถัดไป}}}
| data5 = {{{successor|}}}
| header6 = {{#if:{{{succession2succession1|}}}}}{{{succession2succession1}}}
 
| label7 = {{{reign-type2|ดำรงตำแหน่ง|}}}
| data7 = {{{reign2|}}}
| label8 = {{{reg-type2|ผู้สำเร็จราชการ}}}
ผู้ใช้นิรนาม