ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล โชกุน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| captionstyle =
| headerstyle = background-color: #e4dcf6;
| header1 = {{#if:{{{successionsuccession1|}}}}}{{{succession|succession1}}}
 
| label1 = {{{reign-type1|ดำรงตำแหน่ง}}}
| data1 = {{{reign|}}}
| label2 = {{{reg-type1|ผู้สำเร็จราชการ}}}
| data2 = {{{regent|}}}
| label3 = {{{pre-type1|ก่อนหน้า}}}
| data3 = {{{predecessor|}}}
| label4 = {{{suc-type1|ถัดไป}}}
| data4 = {{{successor|}}}
| header2 = {{#if:{{{succession1succession2|}}}}}{{{succession1|succession2}}}
 
| label1 = {{{reign-type12|ดำรงตำแหน่ง}}}
| data1 = {{{reign1reign2|}}}
| label2 = {{{reg-type12|ผู้สำเร็จราชการ}}}
| data2 = {{{regent1regent2|}}}
| label3 = {{{pre-type12|ก่อนหน้า}}}
| data3 = {{{predecessor1predecessor2|}}}
| label4 = {{{suc-type12|ถัดไป}}}
| data4 = {{{successor1successor2|}}}
 
| label10 =
ผู้ใช้นิรนาม