ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| full_name = วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
| common_name = วัดบรมนิวาส
| image_temple = พระอุโบสถ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร.jpg
| image_temple =
| short_describtion = พระอุโบสถ วัดบรมนิวาส
| type_of_place = พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2458/A/284.PDF ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมสังฆการี เรื่อง จัดระเบียบพระอารามหลวง], เล่ม ๓๒, ตอน ๐ ก, ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๘, หน้า 290</ref>
| branch = [[เถรวาท]] [[ธรรมยุติกนิกาย]]
260

การแก้ไข