ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปลาหลงฟ้า"

(ลบไฟล์:NewTVRate 03.pngด้วยบอต เพราะถูกแจ้งลบ (อภิปราย))
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [https://www.sharerice.com/index.php?title=Pla_Lhong_Fah Pla Lhong Fah : sharerice.com]
* [http://www.newsplus.co.th/48947 เรื่องย่อละคร ปลาหลงฟ้า : Newsplus]
* [http://www.manager.co.th/Drama/ เรื่องย่อละคร ปลาหลงฟ้า : ผู้จัดการ Online]
ผู้ใช้นิรนาม