ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุรชัย จันทิมาธร"

ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* Soundtrack
* กว่าดอกรักจะบาน
* กวี 4 ด้าน (รวมศิลปิน)
* ยอดหญ้าไหว + ที่ดอยวาว (Bootleg)
* ชีวิตและความหวัง + ชีวิตและความรัก
ผู้ใช้นิรนาม