ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร''' เป็นวัดเก่าแก่เดิมชื่อวัดจอมทอง เป็นวัดที่มีมาก่อนการสร้าง[[กรุงเทพมหานคร]] พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ (ต่อมาคือ [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]) ทรงสถาปนาวัดจอมทองขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม เนื่องจากเมื่อครั้งที่ทรงยกทัพไปสกัดทัพ[[พม่า]]ที่[[ด่านพระเจดีย์สามองค์]] [[จังหวัดกาญจนบุรี|กาญจนบุรี]]ใน [[พ.ศ. 2363]] เมื่อกระบวนทัพเรือมาถึงวัดจอมทอง ฝั่งธนบุรีทรงหยุดพักและทำพิธีเบิกโขลนทวารตาม[[ตำราพิชัยสงคราม]] พร้อมทรงอธิษฐานขอให้การไปราชการทัพครั้งนี้ได้ชัยชนะ แต่ปรากฏว่าไม่มีทัพพม่ายกเข้ามา เมื่อยกทัพกลับ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดจอมทองใหม่และถวายเป็น[[พระอารามหลวง]] ได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชโอรส ซึ่งหมายถึง พระราชโอรสคือ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ในปัจจุบันมี [[พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)]] เป็นเจ้าอาวาส
 
== คลังภาพ ==
<gallery>
ไฟล์:วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร (16).JPG|พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร พระประธานในพระอุโบสถ
ไฟล์:วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร (7).JPG|พระพุทธไสยาสน์นารถชนินทร์ ชินสากยบรมสมเด็จ สรรเพชญพุทธบพิตร
ไฟล์:วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร (23).JPG|พระพุทธชัยสิทธิธรรมนาท ในศาลาการเปรียญ
ไฟล์:วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร (20).JPG|พระสงฆ์สวดปาฏิโมขก์ในพระอุโบสถ เนื่องในโอกาสวัดมาฆบูชา
ไฟล์:วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร (5).JPG|เจดีย์ 32 องค์รายรอบพระวิหาร
ไฟล์:วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร (11).JPG|พระอุโบสถ
</gallery>
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
258

การแก้ไข